Archive Scheme Guidance

English

Rules

Complaint Forms received between 01/03/2013 and 08/07/2015

Student Application Forms received between 01/02/2012 and 28/02/2013

Student Application Forms received between 01/05/2008 and 31/01/2012

Student Application Forms received between 01/08/2006 and 30/04/2008

Student Application Forms received between 01/01/2005 and 31/08/2006

Eligibility and the rules (revised 08 July 2015)

Eligibility and the rules (revised 28 February 2013)

Eligibility and the rules (revised January 2012)

An introduction to the OIA for students

Introduction for students - Revised 01 April 2018

Introduction for students - Revised 08 July 2015

Introduction for students - Revised 28 February 2013

Introduction for students - Revised 04 December 2012

Introduction for students - Revised 30 July 2012

Introduction for students - Revised January 2012

An introduction to the OIA for Provider Points of Contacts

Introduction for POC - Revised 01 April 2018

Introduction for POC - Revised 08 July 2015

Introduction for POC - Revised 28 February 2013

Introduction for POC - Revised 04 December 2012

Introduction for POC - Revised 30 July 2012

Introduction for POC - Revised January 2012

An introduction to the OIA for students' union Points of Contacts

Introduction for SU POC - Revised 08 July 2015

Introduction for SU POC - Revised 28 February 2013

Introduction for SU POC - Revised December 2012

Introduction for SU POC - Revised 30 July 2012

Introduction for SU POC - Revised January 2012

What happens next

What happens next - Revised 08 July 2015

What happens next - Revised 28 February 2013

What happens next - Revised 30 July 2012

What happens next - Revised January 2012

Remedies and redress

Remedies and Redress - Revised 1 April 2018

Remedies and Redress - Revised 03 November 2016

Remedies and Redress - Revised 08 July 2015

Remedies and Redress - Revised 28 February 2013

Other

OIA Poster

Introduction to the Student Complaints Scheme (revised August 2008)

OIA Guide to the Student Complaints Scheme (revised July 2011)

OIA Flyer

 

Welsh

Rheol - Ffurflenni Cwynion a dderbyniwyd rhwng 2013/01/03 a 2015/08/07

Rheolau Newydd y Cynllun Cwynion Myfyrwyr 1 Chwefror 2012 - 28 Chwefror 2013

Rheolau Newydd y Cynllun Cwynion Myfyrwyr 1 Mai 2008 - 30 Ionawr 2012

Cyflwyniad i’r OIA i fyfyrwyr Mawrth 2013

Cyflwyniad i’r OIA i fyfyrwyr Ionawr 2012

Cyflwyniad i’r OIA i fyfyrwyr

Beth sy’n digwydd nesaf - Active between April 2013 - July 2015

Beth sy’n digwydd nesaf

Rheolau'r Cynllun Cwynion Myfyrwyr a oedd mewn grym ar gyfer Ffurflenni Cais y Cynllun a dderbyniwyd rhwng 1 Medi 2006 a 30 Ebrill 2008

Rheolau'r Cynllun Cwynion Myfyrwyr a oedd mewn grym ar gyfer Ffurflenni Cais y Cynllun a dderbyniwyd rhwng 1 Ionawr 2005 a Awst 2006

Canllaw ar gyfer y Cynllun Cwynion Myfyrwyr

Taflen - Cyflwyniad i'r Cynllun Cwynion Myfyrwyr (Adolygwyd ym mis Awst 2008)

Taflen yr OIA

 

Archived OIA Complaint Forms

English

OIA Complaint Form (until 11 January 2016)

OIA Complaint Form (until 08 July 2015)

OIA Complaint Form (until 28 February 2013)

OIA Complaint Form (until 30 July 2012)

OIA Complaint Form (until January 2012)

Scheme Application Form (Word file)(until July 2011)

Scheme Application Form (PDF file)(until July 2011)

Monitoring Questionnaire

 

Welsh

Ffurflen Gwyno’r OIA a nodiadau cyfarwyddyd (until 08 July 2015)

Ffurflen Gwyno’r OIA a nodiadau cyfarwyddyd

Ffurslen Gais y Cynllun

Holiadur Monitro

validation